Empresa especialitzada en la impressió en rotativa offset i responsabilitzada amb el medi ambient

ACCIÓ

ACCIÓ

L’empresa IMPRESSIONS ROTATIVES OFFSET, S.A. (ROTIMPRES) ha desenvolupat el servei “Diagnòstic de ciberseguretat de la infraestructura de ROTIMPRES” que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ en el marc del programa Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades -Digital Innovation Hub

Aquest projecte ha permès fer un diagnòstic, incrementar el nivell de seguretat de les infraestructures i sistemes per evitar vulnerabilitats i potencials atacs que puguin posar en risc les seves operacions i fins i tot el seu negoci.